कृषि चेनहरू

  • कृषि चेन, प्रकार S32, S42, S55, S62, CA550, CA555-C6E, CA620-620E, CA627,CA39, 216BF1

    कृषि चेन, प्रकार S32, S42, S55, S62, CA550, CA555-C6E, CA620-620E, CA627,CA39, 216BF1

    "S" प्रकारको स्टिल कृषि चेनहरूमा बर्बाद साइड प्लेट हुन्छ र प्रायः बीउ अभ्यास, फसल काट्ने उपकरण र लिफ्टहरूमा देखिन्छ।हामी यसलाई मानक चेनमा मात्र होइन तर कृषि मेसिनहरू छोडिएका मौसमी अवस्थाहरूको सामना गर्न जस्ता प्लेटेडमा पनि लैजान्छौं। कास्ट डिटेच गर्न मिल्ने चेनलाई 'S' शृङ्खलाहरू मध्ये कुनै एउटाले बदल्न पनि सामान्य भएको छ।