कृषि चेनहरू

  • Agricultural Chains, Type S32, S42, S55, S62, CA550, CA555-C6E, CA620-620E, CA627,CA39, 216BF1

    कृषि चेन, प्रकार S32, S42, S55, S62, CA550, CA555-C6E, CA620-620E, CA627, CA39, 216BF1

    "S" प्रकारको स्टिल कृषि चेनहरूमा बेकार साइड प्लेट हुन्छ र प्रायः बीउ अभ्यास, फसल काट्ने उपकरण र लिफ्टहरूमा देखिन्छ। हामीले यसलाई मानक चेनमा मात्र होइन तर कृषि मेसिनहरू छोडिएका मौसमी अवस्थाहरूको सामना गर्न जिंक प्लेटेडमा पनि बोक्ने गर्छौं। यो पनि 'S' श्रृंखला चेनहरू मध्ये कुनै एकले कास्ट डिटेच गर्न सकिने चेनलाई प्रतिस्थापन गर्न सामान्य भएको छ।