चिनी मिल चेनहरू

  • चिनी मिल चेनहरू, र संलग्नहरू सहित

    चिनी मिल चेनहरू, र संलग्नहरू सहित

    चिनी उद्योगको उत्पादन प्रणालीमा चेनहरू उखु ढुवानी, रस निकासी, अवसादन र वाष्पीकरणका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।एकै समयमा, उच्च पहिरन र बलियो जंग अवस्थाहरूले पनि चेनको गुणस्तरको लागि उच्च आवश्यकताहरू राख्छ। साथै, हामीसँग यी चेनहरूको लागि धेरै प्रकारका एट्याचमेन्टहरू छन्।