चिनी मिल चेनहरू

  • Sugar Mill Chains, and with Attachments

    चिनी मिल चेन, र संलग्नकहरु संग

    चिनी उद्योगको उत्पादन प्रणालीमा चेनहरू उखु ढुवानी, रस निकासी, अवसादन र वाष्पीकरणका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। एकै समयमा, उच्च पहिरन र बलियो जंग अवस्थाहरूले पनि चेनको गुणस्तरको लागि उच्च आवश्यकताहरू राख्छ। साथै, हामीसँग यी चेनहरूको लागि धेरै प्रकारका संलग्नहरू छन्।