एमएल युग्मनहरू

  • ML Couplings(Plum Blossom Couplings) C45 Complete Set with Urethane Spider

    ML कपलिंगहरू (प्लम ब्लोसम कपलिंगहरू) C45 यूरेथेन स्पाइडरको साथ पूरा सेट

    प्लम ब्लोसम प्रकारको लचिलो शाफ्ट कपलिंग (ML, LM पनि भनिन्छ) एउटै फैलिएको पंजा र लचिलो कम्पोनेन्टको साथ अर्ध-शाफ्ट युग्मनबाट बनेको हुन्छ। फैलिएको पंजा र दुई हाफ शाफ्ट कपलिङको बीचमा राखिएको प्लम ब्लोसम इलास्टिक कम्पोनेन्टको प्रयोग गरी। दुई सेमिअक्सिस यन्त्रहरूको जडानलाई महसुस गर्नुहोस्। यसले सापेक्ष स्क्यु हुन दुई एक्सलले क्षतिपूर्ति दिन्छ, बफरिङ कम गर्दै। सानो व्यास साधारण संरचना।