NM युग्मनहरू

  • NBR रबर स्पाइडरको साथ NM कपलिंगहरू, टाइप 50, 67, 82, 97, 112, 128, 148, 168

    NBR रबर स्पाइडरको साथ NM कपलिंगहरू, टाइप 50, 67, 82, 97, 112, 128, 148, 168

    NM युग्मनमा दुई हबहरू र लचिलो घण्टीहरू हुन्छन् जुन सबै प्रकारका शाफ्ट मिसालाइमेन्टहरू क्षतिपूर्ति गर्न सक्षम हुन्छन्।लचिलो रिङ्गहरू निटाइल रबर (NBR) बाट बनेका हुन्छन् जसमा उच्च आन्तरिक भिजेको विशेषता हुन्छ जसले तेल, फोहोर, ग्रीस, चिसो, ओजोन र धेरै रासायनिक घोलकहरूलाई अवशोषित गर्न र प्रतिरोध गर्न सक्षम गर्दछ।