बोल्ट-अन-हबहरू

  • बोल्ट-अन-हबहरू, टाइप SM, BF प्रति GG22 कास्ट आइरन

    बोल्ट-अन-हबहरू, टाइप SM, BF प्रति GG22 कास्ट आइरन

    बोल्ट-अन हबहरू BF र SM प्रकार सहित टेपर झाडीहरूको प्रयोगको लागि डिजाइन गरिएको हो।
    तिनीहरूले फ्यान रोटरहरू, इम्पेलरहरू, आन्दोलकहरू र अन्य उपकरणहरू सुरक्षित गर्नको लागि सुविधाजनक समाधान प्रदान गर्छन् जुन शाफ्टहरूमा दृढतापूर्वक बाँधिएको हुनुपर्छ।