कन्वेयर चेन (ZE श्रृंखला)

  • SS ZE Series Conveyor Chains with Rollers in SS,POM, PA6

    SS, POM, PA6 मा रोलरहरूसँग SS ZE श्रृंखला कन्वेयर चेनहरू

    प्रस्तावित कन्वेयर लामो पिच चेन औद्योगिक सामानहरू एक ठाउँबाट अर्को स्थानमा स्थानान्तरण गर्नको लागि धेरै व्यापक रूपमा मुद्दा दायर गरिएको छ। लिङ्क प्लेटको उचाइ भन्दा सानो बाहिरी रोलर व्यासको साथ, बाल्टी लिफ्ट र प्रवाह कन्वेयरहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ।